Sự kiện, Tin Tức, Tin tức sự kiện

Nguyên tắc làm việc trong môi trường của người Nhật

Làm việc ở môi trường nào cũng cần tuân theo tính nguyên tắc của nó để đảm bảo tiến độ công việc, sự khoa học. Ở Nhật Bản cũng vậy, nguyên tắc công việc luôn được đề lên trên hàng đầu và khi làm việc với người Nhật, tính nghiêm túc, chuẩn xác đến từng […]

Sự kiện, Tin Tức, Tin tức sự kiện

Hình ảnh người Việt đang mất dần trong con mắt của người Nhật

Hình ảnh người Việt đang mất dần trong con mắt của người Nhật. Đâu là nguyên khiến điều này xảy ra. Những năm gần đây, người Việt sang Nhật Bản với số lượng không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, tình trạng trộm cắp lại xảy ra liên tục khiến cho tình trạng visa đối với […]