Sự kiện, Tin Tức, Tin tức sự kiện

Hình ảnh người Việt đang mất dần trong con mắt của người Nhật

Hình ảnh người Việt đang mất dần trong con mắt của người Nhật. Đâu là nguyên khiến điều này xảy ra. Những năm gần đây, người Việt sang Nhật Bản với số lượng không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, tình trạng trộm cắp lại xảy ra liên tục khiến cho tình trạng visa đối với […]