Chưa được phân loại, Thông tin tuyển sinh, Tin du học

Tuyển sinh du học Nhật Bản tại Hải Phòng

Du học Nhật Bản một năm có 4 kỳ tuyển sinh: Tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Và lại một kỳ tuyển sinh nữa lại tới, du học Hinode thực hiện chương trình tuyển sinh du học kỳ tháng 10/2017 trên khắp các tỉnh thành. Hải Phòng là một trong những điểm […]