Giới Thiệu, Sứ mệnh Hinode

Sứ mệnh du học Nhật Bản của Hinode Network

Động lực là điều đáng phải có nhất ngay cả khi chúng ta nghèo khổ, ngay cả khi chúng ta còn thiếu thốn ! 1, Nâng tầm nhận thức cho giới trẻ Việt Nam Cuộc sống của chúng ta và chất lượng của nó phụ thuộc rất lớn vào nhận thức của chúng ta. Đời […]